WORKSHOP

FÖRKROPPSLIGANDE

VI ERBJUDER NU EN WORKSHOPSERIE OM KROPP OCH RÖRELSE!


En workshopserie för dig som vill ta inre utveckling in i kroppen.


Vi lever i en tid som gör att det blir svårare och svårare att vara närvarande i våra kroppar.


Vi erbjuder nu en möjlighet att bli mer medveten om din relation till din kropp och öka kontakten med den.


Vi utgår från fyra teman:

  • Kroppen och jag

  • Den ofrivilliga biologin

  • Rörelse & rytm

  • Identitet

    Mer information och anmälan:

    https://www.psykosyntesakademin.se/arena-forkroppsligande/

    Datum & tider: 18:00-21:00 17 april, 24 april, 8 maj, 15 maj


För övriga frågor mejla mig på escardo.anna@gmail.com


ANNA ESCARDÓ
Dipl. Psykosyntesterapeut Dipl. Handledare PSA