HANDLEDNING

ANNA ESCARDÓ


Dipl. Psykosyntesterapeut 

Dipl. Handledare Psa

Handledning!


Är du i behov av handledning?


"Handledning är en relation som handlar om en relation som handlar om relationer."


Visst är det så och i det ingår svårigheter, komplexiteter och utmaningar när vi arbetar med människor och deras relationer.


För att kunna vara en bra terapeut för sina klienter, fortsätta utvecklas i yrket samt ge sig själv god omvårdnad behövs det adekvat handledning, det är min övertygelse och erfarenhet.


Handledning kan sägas vara en trygg bas för professionell reflektion och

det kan jag erbjuda som handledare, utrymme för reflektion av olika slag.

Reflektionen som är en förutsättning för att en terapeut ska kunna utföra  kvalitativ terapi.


Jag utgår från psykosyntesens integrativa sätt och kan ta emot såväl diplomerade psykosyntesterapeuter som terapeuter under utbildning.


Handledningen är användbar för terapeuter från olika inriktningar, men även för andra yrkesgrupper som kan ha behov av handledning.


Är du intresserad?

Välkommen att kontakta mig för vidare information och bokning.