OM MIG

ANNA ESCARDÓ

Dipl. Psykosyntesterapeut 

Dipl. Handledare Psa

 

NÅGOT OM MIG

Jag är utbildad och diplomerad psykosyntesterapeut vid Psykosyntesakademin i Stockholm och har tagit emot klienter i egen regi sedan 2010.

2014-2016 var jag mentor för eleverna som gick den 2-åriga grundutbildningen på Psykosyntesakademin.

Jag arbetar också vid Katarina församling på Södermalm i Stockholm där jag bl.a. samordnar och ingår i Volontärterapeuterna i församlingen, där vi erbjuder samtalsstöd för utsatta människor när samhällets sociala skyddsnät inte räcker till. För det arbetet tilldelades jag Margo Russell stipendiet 2016.

Sedan 2020 ingår jag i Psykosyntesakademins lärarteam.


Jag är född i Barcelona, Spanien och har på så vis en bakgrund som innehåller två kulturer, jag är både och, ett förhållningssätt till sig själv och livet som, inom psykosyntes, är något vi ofta återkommer till och utgår ifrån.

Vi är oftast både och vi människor, att komma till acceptans om det är ofta till stor hjälp i att kunna vara sig själv. För mig personligen var det en viktig pusselbit till läkande.


Psykosyntesens humanistiska människosyn där hela människan omfattas, både det som kan benämnas som skadat samt det som är friskt är någonting jag delar. Jag vill se bortom det som inte fungerar och istället se och möta det hela och potentialen i de individer jag möter. Min utgångspunkt är att en människa är alltid mer än det vi först ser.


Jag erbjuder psykosyntesterapi och tar emot på Södermalm i Stockholm."